Verktyget Imorgon

För ett bättre arbetsliv.

Nu kan du som lärare få mer ansvar och mer makt över ditt arbetsliv. På imorgon.se kan du skapa ditt eget lärarschema och få tillgång till prognoser över det framtida arbetet såväl som dokumentation över det utförda. Detta ger dig insikt och möjlighet att förändra ditt arbetsliv.

Imorgon är ett personligt planeringsverktyg som byggts av och för lärare, men hela skolan drar nytta av det. En medarbetare som själv ansvarar för sin arbetstid och arbetsplanering är friare, kommunicerar bättre och är mer kompetent. Därför är Imorgon även ett verktyg för skolledare.

Kalendern

Planera ditt arbete

Det första du möter som ny användare av Imorgon är Kalendern. Här skapar du ditt lärarschema - ett dokument över hela din arbetstid. Lägg in ditt elevschema, dina konferenser, studiedagar med mera och planera in för- och efterarbete. Nu har du en planering för hela terminen. Är marginalerna för små eller för stora? Du kan enkelt skicka en kopia av kalendern till en chef eller medarbetare och diskutera saken. Följ upp ditt arbete genom att gå tillbaka i kalendern och notera den verkliga tidsanvändningen. Använd den resulterande dokumentationen som underlag i en diskussion om din arbetssituation. Vad gör vi här på skolan och vem ska göra vad?

Sammanfattningen

Få en överblick

Med Kalendern som underlag visar Imorgons Sammanfattning hur mycket du har arbetat, hur mycket du kommer arbeta, vad du kommer arbeta med samt tidsfördelningen mellan dina arbetsuppgifter. Nu underlättas diskussionen för dig och din omgivning...

  • när ni i arbetslaget ska fördela arbetsuppgifter.
  • vid löne- och utvecklingssamtal med din chef.
  • när skolan vill att arbetstiden ska användas på bästa sätt.

Just nu har Imorgon 4 aktiva användare.

Varför Imorgon?

Med Imorgon kan du skapa en konstruktiv dialog runt lärares arbetstid och på så sätt flytta diskussionen till arbetets innehåll.

Du som arbetar inom skolan har säkert fått erfara hur mycket tid och energi man kan lägga på att lösa problem runt arbetstid och arbetsfördelning. Medarbetare blir oroliga och känner sig förfördelade i arbetslaget såväl som i relationen till skolledningen. Många känner sig överarbetade, men möts av oförståelse då de inte kan redogöra för sin situation. Det är svårt att planera och strukturera sin arbetstid när man är rädd för att ifrågasättas eller sticka ut. Till slut dör debatten då det inte finnas något substantiellt att diskutera, bara känslor.

Det här måste behandlas som det organisatoriska problem det är, inte som ett av personliga dimensioner. För att lyfta fram frågan i ljuset och möjliggöra en diskussion behövs ett underlag. Därför skapade vi Imorgon som är det enkla och effektiva planeringsverktyg som skolan behöver för att få lugn och ro i arbetstidsfrågan. Med det kan du koncentrera dig på ditt arbete.

Du får en bättre diskussion på arbetsplatsen

En diskussion baserad på fakta underlättar samarbetet och gör att man kan fokusera på skolans egentliga syfte; utbildning.

Du kan lätt se hur du använder din tid

Imorgon ger dig en god överblick av ditt arbete. Försvinner din arbetstid i administration? Hur många timmar arbetar du per vecka? Om du inte hinner med allting, var bör du ta bort?

Det är du som kontrollerar informationen

Imorgon är inget tidsrapporteringssystem då vi anser att tidsrapporteringssystem aldrig kan bli mer än stämpelur. Du som lärare och användare bestämmer själv över vem som har tillgång till dina uppgifter.

Du kan komma åt din planering oavsett var du befinner dig

Imorgon är ett modernt webbaserat verktyg som kan användas från vilken dator som helst.